Adam Słoka

Adam Słoka studiował w Akademii Medycznej w Krakowie na Wydziale Lekarskim w latach 1986-1992.
W 1992 roku uzyskał Dyplom Lekarza Medycyny.

W latach 1993-1996 odbywał staż specjalizacyjny
w Klinice Okulistyki w Krakowie pod kierunkiem Prof dr hab.Heleny Żygulskiej-Mach.

25 października 1996 roku uzyskał Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji w Zakresie Okulistyki.

W styczniu 1997 roku rozpoczął pracę w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego
im.Ludwika Rydygiera w Krakowie. Równocześnie rozpoczął staż specjalizacyjny pod kierunkiem
Dr n.med Jolanty Dubiel. 16 listopada uzyskał Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w Zakresie Okulistyki.


W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Ludwika Rydygiera w Krakowie pracował do 31 grudnia 2007 roku.


W latach 2004-2008 wykonywał zabiegi operacji zaćmy w Centrum Okulistyki Zooptica w Krakowie.


Od 2007 wykonuje zabiegi operacji zaćmy w Oddziale Okulistyki w Szpitalu Powiatowym w Dębicy.
Od 2008 roku wykonuje zabiegi operacji zaćmy i zabiegi przeciwjaskrowe w Wojwódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie.
Od 2011 roku wykonuje zabiegi operacji zaćmy w Centrum Zdrowia Tuchów w Tuchowie.
Od 2011 roku wykonuje zabiegi laserowej korekcji wad wzroku Femtolasik, zabiegi wszczepienia pierścieni
INTACS wspomaganych laserem femtosekundowym w stożku rogówki, zabiegi operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i metodą fakoemulsyfikacji wspomaganej laserem femtosekundowym.


Odbył liczne staże specjalizacyjne, kursy i szkolenia.
W lipcu 2003 roku uczestniczył w międzynarodowym kursie Laserowej Chirurgii Refrakcyjnej
w Londynie w London Vision Clinic.


W 2005 roku uczestniczył w 6 Międzynarodowym Spotkaniu Użytkowników Laserów Allegretto w Kolonii.
Uczestniczył w zjeździe Europejskiego Towarystwa Chirurgii Zaćmy i Refrakcji w Lizbonie w 2005 roku,
w Berlinie w 2008 roku, w Amsterdamie w 2013 roku i w Barcelonie w 2015roku.


Uczestniczył w zjeździe Amerykańskiej Akademii Okulistycznej w 2007 roku w Nowym Orleanie, w 2008 roku
w Atlancie, w 2009 roku w San Francisco, w 2010 i 2014 roku w Chicago.


Jest członkiem American Academy of Ophtalmology od 2009 roku.
W 2013 roku uzyskał certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu wypełniania zmarszczek i modelowania twarzy.
Od 1997 roku prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską w Krakowie.
kontakt: adamosloka@poczta.onet.pl

Jakub Słoka


Jakub Słoka

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny.

Po uzyskaniu tytułu lekarza w 2018 roku rozpoczął specjalizację z okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu.

Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych. Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych szkoleń oraz konferencji.